5 C
Sarajevo
Utorak, 5 Marta, 2024

Vrijednosti 13. 14. i 15. noći mjeseca Redžeba, Ša'bana i Ramazana

U ime Allaha, Svemilostivog, Samilosnog!

Imam Sadik, a.s., kazuje: “Uzvišeni Allah je ovom ummetu udijelio 3 mjeseca, koja do sada nije udijelio prijašnjim narodima, a to su:

  1. Redžeb,
  2. Ša'ban i
  3. Ramazan.

I udijelio je 3 noći ovom ummetu, koje do sada nije udijelio prijašnjim narodima, a to su:

  1. noć uoči 13. dana hidžretskog mjeseca,
  2. noć uoči 14. dana hidžretskog mjeseca, i
  3. noć uoči 15. dana hidžretskog mjeseca.

I udijelio je 3 sure ovom ummetu, koje do sada nije udijelio prijašnjim narodima, a to su:

  1. Jā-Sīn,
  2. El-Mulk,
  3. El-Ihlās.

Onaj ko uspije da sakupi sve tri ove vrijednosti, sakupio je najbolje što je Uzvišeni udijelio ovom ummetu!”

Upitali su Imama Sadika, a.s.: “Kako da sakupimo ovo troje?”

Odgovorio je: “U pomenutim noćima u pomenutim mjesecima obavite namaz, na sljedeći način.

U noći uoči 13. dana klanjajte 2 rekata namaza, a na svakom rekatu, nakon sure Fatihe proučiti suru Jā-Sīn, El-Mulk i El-Ihlas.

Zatim u noći uoči 14. dana, klanjati dva puta po dva rekata, a na svakom rekatu nakon sure Fatihe proučiti suru Jā-Sīn, El-Mulk i El-Ihlas.

I na kraju u noći uoči 15. dana, klanjati tri puta po dva rekata, a na svakom rekatu nakon sure Fatihe proučiti suru Jā-Sīn, El-Mulk i El-Ihlas.”

U nastavku je Imam Sadik, a.s., kazao: “Onaj ko postupi na ovaj način, sakupio je sva tri mjeseca, i Uzvišeni Bog će mu oprostiti sve grijehe, osim širka!”[1]

[1] Ikbālu-l-a‘māl,  str. 655.

Povezani članci

Najnoviji članci

ARHIVA